Seurakuntavaalit järjestetään Kauhajoen seurakunnassa  sunnuntaina 18.11.2018 klo 11- 20.
Seurakuntavaalit järjestetään Kauhajoen seurakunnassa sunnuntaina 18.11.2018 klo 11- 20.

KUKA VOI ASETTUA EHDOLLE SEURAKUNTAVAALEISSA KAUHAJOELLA?

Vaalikelpoinen ehdokas on henkilö,

  • joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty Kauhajoen seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, eli asut Kauhajoella.
  • Joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
  • joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu.Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta.
  • joka ei ole vajaavaltainen
  • joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen
  • ja joka ei ole Kauhajoen seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä

Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä ehdokaslistalle tai perustamalla valitsijayhdistyksen.

 

Seurakuntavaalit 2018

Asetu ehdolle viimeistään
17.9.2018

Ennakkoäänestys
6.–10.11.2018

Vaalipäivä
18.11.2018

Oman valitsijayhdistyksen perustaminen

Jos et löydä seurakunnastasi itsellesi sopivaa vaalilistaa, oman listan voi perustaa keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Toimi näin

1) Tulosta perustamisasiakirjat

Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa itse tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Seurakuntaneuvostoa koskevat vaaliasiakirjat suositellaan tulostamaan oranssille paperille ja kirkkovaltuustoa koskevat valkoiselle.

2) Tutustu yksityiskohtiin

Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Tiedot lukumääristä saa kirkkoherranvirastosta. Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla. Kirkkoherranvirastosta on syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden valokuvauksessa.

3) Valitse asiamies

Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

4) Määritä teema ja anna listallesi nimi

Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

5) Toimita asiakirjat ajoissa

Jos haluat listalle näkyvyyttä ennen ehdokasasettelun päättymistä, toimita perustamisasiakirjat seurakuntaasi ajoissa. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 17.9.2018 klo 16.

Valitsijayhdistys

Valitsijayhdistys on yhteisö, jonka tarkoituksena on asettaa ehdokas vaaleihin.

Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.

Mikäli haluat perustaa oman valitsijayhdistyksen, tarvitset listallesi vähintään 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta saat tarvittavat ohjeet ja asiakirjat.