Yhteisvastuu 2020 – kiitokset!

4.8.2020 13.49

Yhteisvastuukeräyksen tuotto ylitti odotukset tilanteeseen nähden

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys on paikallisesti hoidettu päätökseen. Paljon ehdittiin muutaman kuukauden aikana toteuttaa suunnitelmia mm. KauhajokiLove, lipaskeräykset ja osin myös listakeräyksiä kylillä ja keskustan alueella. Korona -epidemian myötä moni loppukevään suunnitelma pyyhkiytyi pois ja muutti toimintamme arkea. Yhteisvastuukeräyskin ylemmän tason ohjeistuksen perusteella päättyi kuin seinään. Monen listakerääjän työ olisi ollut vasta edessäpäin. Voin todeta, että vuosi yhteisvastuukeräyksen tuloksen suhteen oli kuitenkin tilanteeseen nähden ylitse odotusten. Tuotto oli liki 16 900e. Omaan seurakuntamme jäävä paikallisen tuoton osuus on 3380e. Tämän vuoden keräyksellä tuetaan vanhemmuutta. Tämä toteutuu paikallisellekin tasolla. Meneillään on suunnitelmia, joihin paikallinen tuotonosuus tullaan kohdentamaan teeman mukaisesti.

Kiitos vastuun kantaneet kerääjät niin lippailla kuin listoilla! Otitte tehtävän vastaan – nöyrä kiitos!

Kiitos teille KauhajokiLove -tapahtumaan osallistuneille pariskunnille ja muille vastuuta kantaneille henkilöille koskettavan illan toteutumisesta! Yhdessä olemme paljon enemmän.

Kiitos sinulle lahjoittaja! Tavalla tai toisella olit tekemässä tästä keräystuotosta totta.

Kiitos Taivaan Isälle siunauksestasi tällä yhteistyön saralla!

 

Heli Laitakari, diakoniatyöntekijä

Keräyspäällikkö

 

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Lapsen ja vanhemman välinen myönteinen suhde edistää lapsen kehitystä. Sen sijaan vanhemman yksinäisyys, stressi tai sosiaalisen tuen puute ovat riskitekijöitä koko perheen hyvinvoinnille.

Tuen tarpeellisuudesta huolimatta monien isien ja äitien kokemus on, että arjen vanhemmuushaasteisiin tukea on saatavilla liian vähän.

Yhteisvastuu 2020 tekee ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukemalla vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

40 prosenttia keräystuotosta käytetään vanhemmuutta vahvistaviin matalan kynnyksen tukitoimiin Suomessa. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry sekä seurakunnat. Tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille. Rahoitettavissa  toiminnoissa pyritään vastaamaan myös aivan uusiin, koronakriisin perheissä esiin nostamiin haasteisiin.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun  Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailmalla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Tule mukaan! Sinä riität.

Lahjoita oman seurakunnan yhteisvastuukeräykseen täältä