Aikuistyön johtokunta 2015-2018

                                              Jäsen                                           Henkilökohtainen varajäsen

Paula Lammi pj                                             Seija Pietari

Heikki Ahola                                                  Väinö Luomapuro

Unto Järvilehto                                              Jukka Luoma

Seppo Kalliomaa                                           Pasi Mäkelä

Maria Lehto                                                   Sinikka Taipale

Terho Niemelä                                              Sirpa Passi

Marja-Terttu Ollila                                         Kaija Latva-Käyrä

Marja-Helena Saarikoski                               Tomi Vesala

Helena Äystö                                                 Sirkka-Liisa Havunen

                                           Työstä vastaava pappi:  Anssi Massinen

                                          Kirkkoneuvoston edustaja: Marjatta Hautala

 

 

 

Lähetystyön johtokunta 2015-2018

                                              Jäsen                                                             Henkilökohtainen varajäsen

Anna-Maija Latomäki pj                              Johanna Koivuniemi

Esa Kippola                                                   Teresa Kuru

Heleena Kokko                                             Kirsi Hietalahti

Kaija Latva-Käyrä                                           Eeva-Kaarina Ylirinne

Väinö Luomapuro                                         Terho Niemelä

Heli Mäki-Kala                                              Tuomo Tuuri

Suvi Salonen                                                 Sinikka Taipale

Ilkka Tuikkala                                                Seppo Hyvärinen

Stefan Weckström                                         Jaakko Tuuri

                                          Työstä vastaava pappi: Jouni Niemi

                                         Kirkkoneuvoston edustaja: Paula Keski-Nirva

 

 Diakoniatyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                            Henkilökohtainen varajäsen

Satu Uitto pj                                                  Veli-Jussi Jyllilä

Seppo Hyvärinen                                           Sirpa Passi

Timo Koivula                                                Riikka Ylipeltola

Kaija Latva-Käyrä                                           Heleena Kokko

Väinö Luomapuro                                         Ilkka Tuikkala

Terho Niemelä                                               Aimo Leppälammi

Marjo Paulaharju                                           Jaakko Tuuri

Aino Tenhunen                                             Stefan Weckström

Eeva-Kaarina Ylirinne                                    Marja-Terttu Ollila

Työstä vastaava pappi: Jouni Niemi

                                            Kirkkoneuvoston edustaja:

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                            Henkilökohtainen varajäsen

Jukka-Pekka Taivalmäki pj                            Aili Rajala

Marja Aalto                                                   Eila Hautamäki

Jaakko Hallivuori                                           Antti Niemi-Aro

Kaarina Kaijankangas                                     Seppo Kalliomaa

Jukka Luoma                                                 Seppo Hyvärinen

Birgetta Peltoniemi                                        Liisa Ruismäki

Seija Pietari                                                   Johanna Koivuniemi

Petteri Rainoma                                             Niina Mustajärvi

Ilkka Tuikkala                                                Aimo Leppälammi

Työstä vastaava pappi: Antti Ala-Opas

                                            Kirkkoneuvoston edustaja: Raija Kuusisto

 

Kiinteistötyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                            Henkilökohtainen varajäsen

Asko Ojala pj                                                Paula Keski-Nirva

Unto Järvilehto                                              Asmo Luoma-Pukkila

Paula Lammi                                                  Elina Viskari

Keijo Luoma-Nirva                                        Tarja Paasikoski

Mika Muurimäki                                           Harri Ilomäki

Sirpa Passi                                                     Heikki Ahola

Seija Pietari                                                   Eeva-Kaarina Ylirinne

Anita Ranta                                                   Pasi Mäkelä

Pekka Soini                                                   Matti Piirainen

                                            Päivi Nummijoki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
                                            Antti Niemi-Aro, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

                                          Lisäksi seurakunnan työntekijät:

                                         Antti Ala-Opas,vs. kirkkoherra
                                          Tiina Kuja-Kyyny, talouspäällikkö
                                          Seppo Kivelä, seurakuntamestari
                                          Hannu Niemi-Nikkola, seurakuntapuutarhuri
                                          Sari Pajukoski, emäntä
                                          Merja Väljä, emäntä

                                         Kirkkoneuvoston edustaja:Seppo Oja

 

  Lapsityön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                            Henkilökohtainen varajäsen

Kirsi Hietalahti                                              Niina Mustajärvi

Tuomas Koivuniemi                                      Jukka Luoma

Ida Rotola-Pukkila                                         Timo Koivula

Kari Uunila                                                    Katja Luukaslammi

Kaupungin edustajat:

Jukka Hietalahti                                            Juha Kuusisto

Raisa Hilakari                                                 Suvi Salonen

Timo Lahdenmaa pj                                       Petri Mäki-Pantti

Seija Pietari                                                   Kirsi Grönstrand

                                           Työstä vastaava pappi: Tuomas Ala-Opas
                                            Kirkkoneuvoston edustaja:Soili Arola

 

 Nuorisotyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                            Henkilökohtainen varajäsen

Elina Viskari pj                                              Paula Lammi

Enni Einola                                                    Harri Takanen

Sari Hirvijärvi                                                 Pekka Soini

Johanna Koivuniemi                                      Heleena Kokko

Niina Mustajärvi                                            Kirsi Hietalahti

Pasi Mäkelä                                                   Riitta Maunula-Craycroft

Asko Ojala                                                     Heikki Ahola

Petteri Rainoma                                             Jukka Luoma

Carl Suvanto                                                  Ida Rotola-Pukkila

                                            Työstä vastaava pappi: Tuoma Ala-Opas

                                            Kirkkoneuvoston edustaja:Asmo Luoma-Pukkila

 

   Suhteellisten vaalien vaalilautakunna asettaminen 

    valtuustokaudeksi  2015-2018

                                            Jäsenet                                       Varajäsenet

Marjatta Hautala                           Asmo Luoma-Pukkila

Antti Niemi-Aro                           Taija Hakola

---                                                    Marja-Helena Saarikoski