KIRKKONEUVOSTO 2015-2016

 

Puheenjohtaja Jouko Ala-Prinkkilä

Varapuheenjohtaja Seppo Oja ja varajäsen Unto Järvilehto

 

Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Soili Arola                                                                      Riitta Maunula-Craycroft

Taija Hakola                                                                   Sari Hirvijärvi

Marjatta Hautala                                                            Asko Ojala

Eila Hautamäki                                                              Marja-Terttu Ollila

Paula Keski-Nirva                                                          Eeva-Kaarina Ylirinne

Raija Kuusisto                                                                Esa Kippola

Asmo Luoma-Pukkila                                                    Elina Viskari

Valtuusto valitsee seuraavassa kokouksessa          Marja-Helena Saarikoski

Heikki Pere                                                                    Seppo Kalliomaa

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.