Aikuistyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Paula Lammi pj                                                              Seija Pietari

Heikki Ahola                                                                  Väinö Luomapuro

Unto Järvilehto                                                              Jukka Luoma

Seppo Kalliomaa                                                            Pasi Mäkelä

Maria Lehto                                                                   Sinikka Taipale

Terho Niemelä                                                                Sirpa Passi

Marja-Terttu Ollila                                                         Kaija Latva-Käyrä

Marja-Helena Saarikoski                                                Tomi Vesala

Helena Äystö                                                                 Sirkka-Liisa Havunen

                                            Työstä vastaava pappi: Tuula Paul

                                           Kirkkoneuvoston edustaja: Marjatta Hautala

 

                                                Ansiomerkkitoimikunta 2015-2016

                                               Päivi Nummijoki, pj                                 Antti Niemi-Aro

                                               Liisa Mäkitalo, sihteeri                             Seppo Oja

                                               Jouko Ala-Prinkkilä

 

                                             Diakoniatyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Satu Uitto pj                                                                  Veli-Jussi Jyllilä

Seppo Hyvärinen                                                           Sirpa Passi

Timo Koivula                                                                 Riikka Ylipeltola

Kaija Latva-Käyrä                                                         Heleena Kokko

Väinö Luomapuro                                                          Ilkka Tuikkala

Terho Niemelä                                                                Aimo Leppälammi

Marjo Paulaharju                                                            Jaakko Tuuri

Aino Tenhunen                                                              Stefan Weckström

Eeva-Kaarina Ylirinne                                                   Marja-Terttu Ollila

Työstä vastaava pappi: Jouni Niemi

                                           Kirkkoneuvoston edustaja: valitaan  uusi edustaja syksyn neuvostossa

 

      Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Jukka-Pekka Taivalmäki pj                       Aili Rajala

Marja Aalto                                                                    Eila Hautamäki

Jaakko Hallivuori                                                           Antti Niemi-Aro

Kaarina Kaijankangas                                                    Seppo Kalliomaa

Jukka Luoma                                                                  Seppo Hyvärinen

Birgetta Peltoniemi                                                        Liisa Ruismäki

Seija Pietari                                                                    Johanna Koivuniemi

Petteri Rainoma                                                             Niina Mustajärvi

Ilkka Tuikkala                                                                Aimo Leppälammi                                           

                                            Työstä vastaava pappi: Antti Ala-Opas

                                           Kirkkoneuvoston edustaja: Raija Kuusisto

 

      Kiinteistötyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Asko Ojala pj                                                                 Paula Keski-Nirva

Unto Järvilehto                                                              Asmo Luoma-Pukkila

Paula Lammi                                                                  Elina Viskari

Keijo Luoma-Nirva                                                        Tarja Paasikoski

Mika Muurimäki                                                            Harri Ilomäki

Sirpa Passi                                                                      Heikki Ahola

Seija Pietari                                                                    Eeva-Kaarina Ylirinne

Anita Ranta                                                                    Pasi Mäkelä

Pekka Soini                                                                    Matti Piirainen

                                             Päivi Nummijoki, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
                                             Antti Niemi-Aro, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

                                          Lisäksi seurakunnan työntekijät:

                                          Jouko Ala-Prinkkilä, kirkkoherra
                                          Tiina Kuja-Kyyny, talouspäällikkö
                                          Seppo Kivelä, seurakuntamestari
                                          Hannu Niemi-Nikkola, seurakuntapuutarhuri
                                          Riitta Myllyaho, emäntä
                                          Merja Väljä, emäntä

                                        Kirkkoneuvoston edustaja: Seppo Oja

 

                                            Lapsityön johtokunta 2015-2018

                                            Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Kirsi Hietalahti                                                               Niina Mustajärvi

Tuomas Koivuniemi                                                       Jukka Luoma

Ida Rotola-Pukkila                                                         Timo Koivula

Kari Uunila                                                                    Katja Luukaslammi

Kaupungin edustajat:

Jukka Hietalahti                                                             Juha Kuusisto

Raisa Hilakari                                                                 Suvi Salonen

Timo Lahdenmaa pj                                                       Petri Mäki-Pantti

Seija Pietari                                                                    Kirsi Grönstrand

                                            Työstä vastaava pappi: Tuomas Ala-Opas
                                            Kirkkoneuvoston edustaja: Soili Arola

                                            

      Lähetystyön johtokunta 2015-2018

Jäsen                                                                              Henkilökohtainen varajäsen

Anna-Maija Latomäki pj                                                Johanna Koivuniemi.

Esa Kippola                                                                    Teresa Kuru

Heleena Kokko                                                              Kirsi Hietalahti

Kaija Latva-Käyrä                                                         Eeva-Kaarina Ylirinne

Väinö Luomapuro                                                        Terho Niemelä

Heli Mäki-Kala                                                              Tuomo Tuuri

Suvi Salonen                                                                  Sinikka Taipale

Ilkka Tuikkala                                                                Seppo Hyvärinen

Stefan Weckström                                                         Jaakko Tuuri

                                             Työstä vastaava pappi: Antti Ala-Opas

                                             Kirkkoneuvoston edustaja: Paula Keski-Nirva
 

                                        

      Nuorisotyön johtokunta 2015-2018

                                             Jäsen                                                        Henkilökohtainen varajäsen

Elina Viskari pj                                                              Paula Lammi

Enni Einola                                                                    Harri Takanen

Sari Hirvijärvi                                                                 Pekka Soini

Johanna Koivuniemi                                                      Heleena Kokko

Niina Mustajärvi                                                            Kirsi Hietalahti

Pasi Mäkelä                                                                    Riitta Maunula-Craycroft

Asko Ojala                                                                     Heikki Ahola

Petteri Rainoma                                                             Jukka Luoma

Carl Suvanto                                                                  Ida Rotola-Pukkila

                                             Työstä vastaava pappi: Tuoma Ala-Opas

                                             Kirkkoneuvoston edustaja: Asmo Luoma-Pukkila

 

                                          Tiedotustyön johtokunta 2015-2016

                                         Antti Niemi-Aro, pj

                                         Jennika Hannusaari/Raija Kumpula, sihteeri

                                         Päivi Nummijoki

                                        Seppo Ojala

                                        Jouko Ala-Prinkkilä

 

                                         Tiekirkkotoimikunta 2015-2016

                                        Taija Hakola, pj

                                        Liisa Mäkitalo, sihteeri

                                       Seppo Kivelä

                                       Usko Ojanen

                                      Seija Pietari

                                      Eila Hautamäki

                                     Tarmo Nummikoski