Yhteisvastuukeräys 2018

 

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

 

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60% ohjataan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20% Kirkon diakoniarahastolle ja loput 20% prosenttia keräävän seurakunnan ruokapankkiin. Aiempiin vuosiin verrattuna kotiseurakunnan käyttöön on jäänyt vain 10%.

 

Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Kotimaassa torjutaan nälkää ja köyhyyttä Suomessa. 470 000 suomalaisen tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen. Suomessa nälkä on monesti seurausta pakon sanelemista valinnoista, joita toimeentulon äärirajoilla sinnittelevät joutuvat tekemään arjessaan. Välttämättömimmät menot, kuten korkeat asumiskulut, nielevät valtaosan tuloista ja rahaa ruokaan ei jää riittävästi. Tilanteen taustalla on useimmiten inhimillisiä, yllättäviä elämänmuutoksia, joihin ihminen itse ei ole juuri voinut vaikuttaa, kuten sairastumista ja työttömyyttä. Helpotusta akuuttiin nälkään haetaan ruokajakelusta. Vuonna 2016 seurakuntien yli 300 jakelupisteessä jaettiin EU-elintarviketuen piirissä ruokaa noin 106 000 ihmiselle.

Ulkomailla kohteena on Afrikassa ja Lähi-Idässä yli 20 miljoonaa ihmistä nälänhädän partaalla. Nälänhätä on monesti seurausta ihmisten aiheuttamista konflikteista. Ruoan saanti ei ole mahdollista sotien tai jatkuvien levottomuuksien vuoksi. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa neljä miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan sisällissotaa ja sen aiheuttamaa nälänhätää. Yli miljoona heistä asuu tällä hetkellä Pohjois-Ugandassa suurilla pakolaisasutusalueilla, eikä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n rahoitus riitä takaamaan humanitaarisia vähimmäistarpeita valtavalle pakolaismäärälle, ja pakolaisten ruoka-annoksia on puolitettu kahdesti.

Myös ilmaston muuttumisen myötä lisääntyneiden ääriolosuhteiden, kuten kuivuuden, myrskyjen ja tulvien lisääntyminen vaikuttaa kriittisesti maataloustuotantoon ja pienviljelyyn erityisesti kehittyvissä valtioissa.

Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään noin 2 000–4 000 euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia seurakuntien diakoniatyön kautta esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin tai talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuuvaroin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avun kautta.

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon, välttämättömien perustarvikkeiden ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon ja majoitukseen. Lapsille ja nuorille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun. Aikuisille järjestetään esimerkiksi maanviljelytaitoja parantavaa koulutusta sekä jaetaan siemeniä ja pien-viljelyssä tarvittavia työkaluja perheen toimeentulon tukemiseksi. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

 

 

Lahjoituksen voit tehdä suoraan tilille seuraavilla tiedoilla:

Saajan tilinumero:

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Saajan nimi: Kirkkopalvelut ry / Yhteisvastuukeräys

Viitenumero: 307185

 

Tarvitsemme kerääjiä! Soita 040 1799739 / Heli Laitakari