Uutislistaukseen

Paperisydän

Seurakunnan tilinpäätös: rahasta rakkaudeksi

30.12.2019 17.26

Seurakunnan perustehtävä on muuttaa raha lähimmäisenrakkaudeksi.

Vuodenvaihteen tuntumassa erilaiset yhteisöt ja yritykset luovat alustavia katsauksia kuluneen vuoden talouteen ja toimintaan. Kauhajoen seurakunnalla on noin kolmen miljoonan euron budjetti, josta maksetaan palkat vajaalle 40 työntekijälle sekä ylläpidetään kiinteistöt. Suurin osa tuloista kerätään kirkollisverona, mutta muitakin tulonlähteitä on. Esimerkkinä mainittakoon valtion korvaus tiettyjen yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Tällaisia tehtäviä ovat hautaaminen, väestökirjanpito sekä kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito. Lisäksi seurakuntamme saa tuloja mm. palvelu- ja tilamaksuista sekä puunmyynnistä. 


Pyrimme tietenkin pitämään seurakunnan talouden tasapainossa ja olemme siinä kohtuullisesti onnistuneetkin, vaikka viime vuosina talouden tasapainottaminen on ollut aiempaa vaikeampi tehtävä Kauhajoen väkiluvun vähentyessä ja väestöllisen huoltosuhteen heikentyessä. 


Seurakunnan perustehtävä ei ole tuottaa euroilla mitattavaa voittoa tilinpäätöksen viimeisen viivan alle. Vähän mutkat suoriksi ilmaistuna seurakunnan perustehtävä on muuttaa raha lähimmäisen rakkaudeksi sekä Kristuksesta todistamiseksi. Miten olemme tässä tehtävässä onnistuneet? Sitä tietenkin kannattaisi kysyä teiltä, mutta laitanpa muutaman näkökulman pohdittavaksi.
Mitä olisit valmis maksamaan siitä, että palveluksessamme oleva perheneuvoja auttaa pelastamaan avioliittosi? Mitä olisit valmis maksamaan siitä, että noin 250 vähävaraista kauhajokista lapsiperhettä saa joulun alla diakoniatyöntekijöiden jakamana joulukassin, jonka sisällön kauhajokiset lahjoittajat ovat koonneet? Mitä olisit valmis maksamaan siitä, että tuttu perhepappi tulee vaikka yöllä terveyskeskuksen vuodeosastolle ehtoollista jakamaan, kun te olette kokoontuneet hyvästelemään rakkaanne?  Mitä olisit valmis maksamaan siitä, että ammattitaitoinen työntekijä auttaa mielenterveyskuntoutujaa paperisodassa ja muussa arjen hallinnassa sekä ohjaa hänet mukaan vertaistukiryhmään? 


Vuoden 2020 keväällä valmistelemme seurakunnan uuden strategian vuosille 2021-2025. Tulemme keväällä myös keräämään kauhajokisilta palautetta toimintamme kehittämiseksi. Sitä voi lähettää myös suoraan minulle sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy seurakuntamme kotisivuilta. Pyrimme jatkossakin hoitamaan meille kuuluvan perustehtävän riittävän hyvin. Tuon tehtävän hoitamiseksi tarvitaan työntekijöiden rinnalle myös nykyisiä ja uusia vapaaehtoisia. Löytäisitkö sinä oman paikkasi seurakuntamme satojen vapaaehtoisten joukossa? 

Kauhajoen seurakunnan puolesta toivotan siunausta vuodelle 2020 kaikille kauhajokisille, Kauhajoen kaupungille sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme.  

Jouko Ala-Prinkkilä 
Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra