Uutislistaukseen

Kappelineuvoston ensimmäisessä kokouksessa suunniteltiin Karijoen kappeliseurakunnan toimintaa

Image.jpeg

Kokouksessa oli mukana Esa Myllyniemi (selin vas.) kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä, kappeliseurakunnan uusi pastori Tuukka Kiukkonen, kappelineuvoston puheenjohtaja Outi Viitikko, uusi diakoniatyöntekijä Leena Ranta-Opas, Petri Ahola, Asta Sirnelä, Ahti Malm ja Tuulikki Luoma.

Seurakuntaliitoksen yhteydessä Karijoen seurakunnasta tuli Kauhajoen seurakuntaan kuuluva kappeliseurakunta. Seurakunnan hallinto ja taloudenhoito tapahtuu pääasiassa Kauhajoella, mutta seurakunnallinen elämä jatkuu toiminnallisesti itsenäisenä kappeliseurakuntana. Kappeliseurakunta muodostaa oman kotoisan jumalanpalvelusyhteisön. Toiminnasta vastaa kappelineuvosto ja kappeliseurakunnan työntekijät seurakuntapastori Tuukka Kiukkosen johdolla. Kappelineuvostossa on seurakuntapastorin lisäksi kuusi karijokista jäsentä, ja kokouksissa läsnäolo-oikeus on myös kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston edustajalla. Viime keskiviikkona oli ensimmäinen kokous, jossa pohdittiin tulevaa toimintaa.

Vapaaehtoisia kaivataan

Kappelineuvosto keskusteli vapaaehtoisuudesta ja sen tärkeydestä kappeliseurakunnan toiminnassa. Kiukkonen tähdensi, että tärkeää on kysyä seurakuntalaisilta mitä he haluaisivat mieluiten tehdä. Suunnitteilla onkin järjestää pappilassa vapaaehtoistyön ilta, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat tulla paikalle ja kertoa mikä itseä kiinnostaa sekä osallistua vapaaehtoistyön ideointiin. Tarkoitus on myös, ettei vapaaehtoisuus kuormittaisi eikä sitoisi ketään liikaa, vaan että vapaaehtoisuudessa olisi mukava porukalla tekemisen meininki.

Jumalanpalveluselämään muutoksia

Iltapäivisin ja iltaisin järjestetyt jumalanpalvelukset Karijoen kirkossa ovat poikineet positiivista palautetta, ja suunnitelmissa onkin alkaa järjestämään säännöllisesti jumalanpalveluksia klo 10 lisäksi myös klo 15 ja klo 18. Karijoen kirkossa on tarkoitus myös pitää seurakunnan pääjumalanpalvelus kerran kuukaudessa ja aloitella erityisesti nuoremmalle väelle suunnattuja iltamessuja keskiviikkoiltaisin myös kerran kuukaudessa. Iltamessun päätteeksi kokoonnutaan nuortenillan merkeissä pappilassa. Yhteiskyydityksillä kauhajokiset nuoret osallistuvat toimintaan myös Karijoella ja päinvastoin.

Kaikille jotain

Karijoella on tarkoitus entiseen tapaan palvella seurakuntalaisia monipuolisesti. Palvelutarjonta laajeni yhdistymisen myötä, ja nyt karijokisten on mahdollista osallistua myös Kauhajoella järjestettävään toimintaan; tästä esimerkkinä leirikeskus Majaniemen leirit ja rippikoulun käymisen monipuoliset mahdollisuudet. Miehille on oma aamupalahetki pappilassa kerran kuussa, ja kappelineuvostossa kannatettiin tasapuolisuuden nimissä naisille vastaavaa toimintaa. Myös diakonia- ja lähetystyön hyväksi järjestettävistä kirppistapahtumista oli puhetta. Pappilassa pidetään myös alakouluikäisten varkkakerhoa ja alle kouluikäisten kerhoa.

29.3.2023 13.11