Kirkkoneuvosto 2019-2022

Puheenjohtaja kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Marjatta Hautala ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Nummijärvi Marketta.

 

                                            Varsinainen jäsen:                                 Varajäsen:

                                            Hakola Taija                                            Pere Heikki

                                            Hautala Marjatta                                      Havunen Sirkka-Liisa

                                            Hautamäki Eila                                        Latva-Käyrä Kaija

                                            Hirvijärvi Sari                                          Arola Soili

                                            Kiukkonen Olli                                        Ylirinne Eeva-Kaarina

                                            Luoma-Pukkila Asmo                              Niemelä Terho

                                            Oja Seppo                                                Ojala Asko

                                            Penttala Anne                                           Kippola Esa

                                            Soini Pekka                                              Yli-Rahnasto Sami

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.