Kirkkoneuvosto 2023-2026

Puheenjohtaja kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Marjatta Hautala ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eila Hautamäki

 

                                            Jäsen:                                                   Varajäsen:

                                            Nummijoki Päivi                         Koivumäki Janne

                                            Viskari Elina                                Lehtinen Tiina

                                            Oja Seppo                                    Luoma-Pukkila Asmo

                                            Ojala Asko                                  Ahola Petri

                                            Viitikko Outi                               Malm Ahti

                                            Hakola Taija                                Uusi-Kokko Riitta

                                            Mäki-Rahkola Hannu                  Niemelä Anne

                                            Ikkeläjärvi Veli                            Soini Pekka

                                            Kiukkonen Olli                            Penttala Anne

 

Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.