Sukuselvitykset

Sukuselvitysasioita hoidetaan kirkkoherranvirastossa.

Seurakunnan jäsenen tarvitsema todistus, johon merkitään vain häntä itseään koskevia jäsentietojärjestelmän tietoja ja joka annetaan siitä seurakunnasta, jonka jäsen hän on, on maksuton.

Muista jäsentietojärjestelmästä otettavista todistuksista perimme 8 euroa/asiakirja silloin, kun todistukselle on merkitty yhtä henkilöä, hänen puolisoaan ja lapsiaan koskevia tietoja.

Manuaalisesti laadittavan asiakirjan hinta on 30 euroa. Todistus laaditaan manuaalisesti, jos tiedot eivät ole jäsentietojärjestelmässä, vaan ne joudutaan hakemaan vanhoista kirkonkirjoista ja perhelehdistä.Käyntiosoite: Kyntäjäntie 1
Avoinna ma, ti, ke, pe 9 - 14, torstaisin  palvelemme klo 9-16.

Sukuselvitykset
puh. (06) 234 2311

Huom! Sukuselvitys tilataan samalla lomakkeella kuin virkatodistus. Siirry tilaamislomakkeelle.