Hautaan siunaaminen ja hautajaiset

Onko hautajaiset uusi asia, etkä tiedä mistä aloittaa?
Tästä pääset kattavaan muistilistaan, josta löydät myös paljon tietoa ja apua.

Hautajaisia järjestävää pyydetään ottamaan yhteys seurakuntansa kirkkoherranvirastoon.

Kirkkoherranviraston työntekijä auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja muiden kuolemaan liittyvien käytännön asioiden järjestelyissä.

Kirkkoherranvirastosta on saatavana hautajaisopas, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin käytäntöön liittyviä asioita.

Avaa hautajaisopas, josta löydät myös hautaukseen, haudanhoitoon sekä tilavuokriin liittyvät hinnastot

Menuehdotukset löydät tästä

Lisätietoa ja neuvoa kysyä kirkkoherranvirastosta puh. 06-2342 311.

Sairaala toimittaa hautausluvan kirkkoherranvirastoon

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Sairaala lähettää sen kirkkoherranvirastoon.

Lähiomainen saa halutessaan tiedon vainajan kuolinsyystä lääkäriltä tai Tilastokeskuksesta. Seurakunnalle ei tule tietoa kuolinsyystä.

Tapaturmatilanteissa poliisi vastaa vainajan kuljetuksesta, muissa tapauksissa omaiset voivat sopia siitä hautaustoimiston kanssa.

Tuhkaaminen ja tuhkan sirottelu

Jos vainaja tuhkataan, niin pääsääntöisesti tuhka haudataan Kauhajoella hautausmaalle arkkuhautaan, uurnahautaan tai uurnalehtoon. Sirottelualuetta Kauhajoella ei ole. 

Tuhka voidaan sirotella muuallekin, mutta siihen tarvitaan aina maaomistajan lupa. Tulee kuitenkin muistaa, että jos tontti menee myyntiin, ostaja voi tulkita maalle haudatun tai sirotellun tuhkan tontin rasitteeksi. Jos kyseessä on kaupungin vuokratontti, maanomistaja on kaupunki.

Useassa tapauksessa tuhka sirotellaan mereen, jokeen tai tunturiseudulle. Jos alue ei ole yksityisen omistuksessa, lupa-asiassa tulee kääntyä ensin metsähallituksen paikallisosaston puoleen. Sitä kautta selviää omistussuhde tai neuvovat eteenpäin.

Ks. myös Metsähallituksen verkkosivuilta: "Suostumus vainajan tuhkan sirotteluun".

Uurnan luovutuksen yhteydessä vastaanottaja vahvistaa allekirjoituksellaan uurnan vastaanotetuksi ja toimitettavaksi tuhkausilmoituksessa sovittuun paikkaan (yleisesti Kauhajoen seurakunnan hautausmaa).

Jos uurnan laskupaikka on muu kuin hautausmaa, täytyy mukana olla maanomistajan lupa uurnan laskemiseksi maa- tai vesialueelle. Tästä voi kysyä tarkempia ohjeita seurakunnasta.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys