Kristillinen toipumistyö = KRITO

Krito on työskentelyä vertaisryhmässä, jossa voi kertoa omasta elämästään, sen kipukohdista, kuunnella toisia ja rukoilla yhdessä. Kuulluksi tuleminen on arvokas ja hoitava kokemus.

Menneisyys voi painaa ja mustot ovat kipeitä.Tulevaisuus pelottaa ja haastaa, ja tuntuu, ettei voimat riitä edes tänään. Ahdistaa, joskus ei tiedä edes syytä ahdistukselle. Ihminen ei halua muutosta / muuttua ennenkuin ilman muutosta eläminen on liian tuskallista.

Krito-ryhmä toimii seurakunnan yhteydessä.

 

KRITO-ryhmä on vertaisryhmä. Sen työvälineet on omasta elämästä kertominen ja toisten kuuleminen, kirjoittaminen ja rukous. Ryhmänvetäjä on myös samalla ryhmän jäsen.

Itsetuntemuksen polulle kannattaa astella. Nimetön ahdistus tulee tutummaksi. Tiedostamisen ja ymmärtämisen, läpikäymisen ja suremisen kautta pääsemme entistä vahvemmin kiinni elämään. Yleensä ihmisen oma oivallus vie häntä eteenpäin. Toisaalta toisten kertomukset auttavat löytämään uutta näkökulmaa omaan elämään.

KRITO-ryhmä eli  -MATKALLA MUUTOKSEEN
–ryhmä on sielunhoidollinen vertaistukiryhmä, missä opetellaan puhumaan totta omista
kokemuksista ja tunteista.

Seuraa ilmoittelua ryhmän toiminnasta.

Ryhmän vetäjinä toimivat
Hannele Peltoniemi ja Marja-Liisa Kiukkonen

Kysy lisää: Hannele Peltoniemi 040-7173074 tai peltoniemi.hannele@gmail.com