Sinustako seurakunnan luottamushenkilö?

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti ehdolle, tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt.

Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt. He päättävät mm. siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin. Lue lisää vaikuttamismahdollisuuksista...Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. 
Toimi näin...Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Kauhajoen ja Karijoen 1.1.2023 toteutuvasta seurakuntaliitoksesta johtuen toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä laajentuvan Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuustoon. KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen laajenevan Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuuston jäseneksi on ehdokas,

1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty Kauhajoen tai Karijoen seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4. joka ei ole vajaavaltainen,

5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6. joka ei ole Kauhajoen eikä Karijoen seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kauhajoella Kauhajoen kirkkoherranvirastoon ja Karijoella Karijoen kirkkoherranvirastoon. Kauhajoen kirkkoherranviraston aukioloajat: ma-ke, klo 9.00-14.00 sekä to 15.9.2022 kello 9.00‒16.00. Karijoen kirkkoherranviraston aukioloajat: ke klo 9.00-12.00 sekä to 15.9.2022 klo 9.00-16.00. Kauhajoen kirkkoherranviraston osoite on Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki. Karijoen kirkkoherranviraston osoite on Kirkkotie 14, 64350 Karijoki.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kauhajoen ja Karijoen kirkkoherranvirastoista sekä verkkosivuilta

info.seurakuntavaalit. fi.

Kauhajoki 1.6.2022

Kauhajoen ja Karijoen seurakuntien vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Matti Ojanen

Kuka voi olla ehdokas seurakuntavaaleissa?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
  • ei ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Jos seurakuntasi kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei myöskään ole vaalikelpoinen.

Tutustu kirkon vaalijärjestykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä