Uutislistaukseen

Kuulemistilaisuudet herättivät keskustelua liitossunnitelmista

Viime viikolla kuultiin seurakuntalaisten kommentteja ja kysymyksiä Kauhajoen ja Karijoen seurakuntaliitossuunnitelmiin

Seurakuntalaisten kuulemistilaisuuksissa 28.4. heräsi keskustelua ja nousi esiin kysymyksiä koskien suunniteltua seurakuntaliitosta. Sekä Karijoella että Kauhajoella järjestettiin samana iltana kuulemistilaisuudet. Luonnollisesti Karijoen tilaisuudessa heräsi enemmän kysymyksiä kuin Kauhajoen tilaisuudessa. Alle on listattuna esiin nousseita asioita, joihin liitosprosessia ohjaavan ohjausryhmän jäsenet antoivat kommenttinsa ja vastauksensa tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Keskustelua aiheuttivat mm:

 1. Tulevat seurakuntavaalit ja karijokisten mahdollisuus saada edustajaa/edustajia kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon.
 • Seurakuntavaalien tuloksen mukaan määräytyy kirkkovaltuusto. Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 valtuutettua. Karijoella äänestysprosentti on tavallisesti ollut suurempi kuin Kauhajoella. Tulos on kuitenkin kiinni seurakuntalaisten äänestysaktiivisuudesta ja ehdokkaista.
 • Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto ja toivottavaa olisi, että neuvostossa olisi myös Karijoen edustaja, mutta tätä ei voi luvata.
 • Kappelineuvosto koostuu kokonaisuudessaan karijokisista

2. ​​​​​​Kauanko Karijoen seurakunta selviäisi vielä itsenäisenä, ilman liitosta?

 • Suoraa vastausta tähän ei ole, mutta on muistettava että hiippakunnan tuomiokapituli on antanut selkeän viestin siitä, että ellemme itse ole asiassa aktiivisia ottaa tuomiokapituli asiaa hoitaakseen. Seurakunnan verotulot vähenevät ja kulut nousevat. Työntekijät ovat jo tällä hetkellä lujilla eikä särkymävaraa ole, mutta itsenäisyydestä kiinni pitäminen tarkoittaisi sitä, että lähitulevaisuudessa henkilöstöstä olisi edelleen vähennettävä. Samalla olisi kuitenkin turvattava seurakunnan perustehtävät.

 

 • 3. Miten esim.  lapsi-, nuoriso-, rippikoulutyö monipuolistuisi Karijoen seurakunnan nykyiseen tilanteeseen nähden?
 •  
 • Karijokisille avautuisi mahdollisuus osallistua Kauhajoella järjestettäviin tapahtumiin ja leireihin. Ja työntekijä saa avukseen oman työalansa tiimin (suunnittelua/ideointia oman työtiimin kanssa.) Kauhajoella on valittavissa useampi erilainen rippikoulu joista nuori voi valita mieleisensä mm. vaellusrippileiri. Majaniemen leirikeskuksen puitteissa on tarjolla monenlaisia leirejä ja toimintaa.

 

4. Miten karijokiset saisivat palvelua jatkossa omassa toimipisteessä tai puhelimitse (esim. siunauskeskustelut, haudanhoitoasiat).

 • Virastopalvelua Karijoella olisi yhtenä päivänä viikossa, mutta karijokiset voivat asioida myös Kauhajoen virastossa, missä voidaan tehdä esim. siunausvaraukset yhteisen kalenteriohjelman kautta.
 • Pääsääntöisesti Karijoen pappi hoitaa toimitukset Karijoella ja siunauskeskustelut onnistuvat siis Karijoella.
 • Haudanhoito siirtyy hoidettavaksi Kauhajoelle, mutta puhelimitse saa asiat hoidettua ihan kuin tähänkin asti.
 • Jatkossa karijokiset saavat käyttää kaikkia Kauhajoen palveluita kuin omiaan.

 

 1. 5. Siirtyisivätkö kirkolliset ilmoitukset Kauhajoki-lehteen joka ilmestyy vain harvoille talouksille Karijoella?
 • Keskusteluissa on tuotu esiin asia, ja keskusteltu, että Karijoen kirkolliset ilmoitukset pysyisivät Suupohjan seudussa ja ilmoituksissa käytettäisiin hyväksi myös Kauhajoki-lehden isojakoa.

 

 • 6. Miten seurakuntaliitos vaikuttaisi Karijoen seurakunnan nykyisiin työntekijöihin ja työnkuvaan?
 •  
 • Kaikki vakituiset työntekijät siirtyvät uuden seurakunnan työntekijöiksi ja pääpaikkana pysyy Karijoki (paitsi vt. talouspäällikkö Marjaana Uusitalolla, joka tulee jatkossa työskentelemään Kauhajoella kolmena päivänä viikossa ja Karijoella yhtenä päivänä viikossa.) Työntekijät ovat kuitenkin tarpeen tullen velvollisia työskentelemään koko seurakunnan alueella (esim. kanttorien sijaistamiset.) Työnkuvat pysyvät entisellään muilla paitsi Marjaana Uusitalolla

7. On varmistettava että seurakuntakoti tullaan purkamaan.

 • Seurakuntakodin purku on tiedossa Kauhajoella

4.5.2022 13.32