Uutiset

Uutislistaukseen

Kauhajoen ja Karijoen kirkot

Kauhajoen kirkkovaltuusto näytti vihreää valoa yhdistymisneuvotteluille

4.2.2022 13.05

Neuvottelut käydään kevään aikana

Kauhajoen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.2., että Kauhajoen seurakunta ryhtyy neuvottelemaan Karijoen seurakunnan kanssa seurakuntaliitoksesta. Liitoksesta päätetään 12.5. kummankin seurakunnan kirkkovaltuustoissa. Sen jälkeen tarvitaan vielä tuomiokapitulin lausunto ja kirkkohallituksen vahvistus.

Neuvottelujen tavoitteena on liittää Karijoen seurakunta Kauhajoen kappeliseurakunnaksi vuoden 2023 alusta.

Mikä on kappeliseurakunta?

Kappeliseurakunnalla on toiminnallista itsenäisyyttä, mutta talouden ja toiminnan raameista päätetään koko seurakunnan kirkkovaltuustossa. Jos yhdistyminen toteutuu, kirkkovaltuuston jäsenet valitaan sekä Kauhajoen että Karijoen alueelta syksyllä pidettävissä seurakuntavaaleissa.

Kappeliseurakunnan toimintaa ohjaa kappelineuvosto, johon valitaan jäsenet Karijoen alueelta. Kappeliseurakunnan pappi toimii kappelineuvoston jäsenenä ja sihteerinä. Hänellä on myös läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvostossa kappeliseurakuntaa koskevissa asioissa.

Toiminta säilyy Karijoella

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset (esim. kasteet, vihkimiset ja hautajaiset) sekä viikkotoiminta jatkuvat Karijoella. Toteutuessaan yhdistyminen avaa karijokisille mahdollisuuden käyttää seurakunnan palveluita myös Kauhajoen alueella.  Esimerkiksi Majaniemen leirikeskus palvelee monipuolisesti eri ikäryhmiä.

Liitoksen toteutuessa Kauhajoen ja Karijoen seurakuntien työntekijöistä muodostuu yksi työyhteisö, joka palvelee sekä karijokisia että kauhajokisia. Nykyisten Karijoen seurakunnan työntekijöiden työpanos on tarkoitus suunnata jatkossakin enemmän Karijoelle kuin Kauhajoelle.